Kon Tum tuyển đặc cách 184 giáo viên trước Tết

CHỦ NHẬT, 19/01/2020 18:00:45

UBND tỉnh Kon Tum vừa có văn bản về chủ trương tuyển dụng đặc cách giáo viên hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước đối với 184 giáo viên.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum giao Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo, Chủ tịch UBND các huyện Đăk Hà, Kon Plông và TP Kon Tum tổ chức xét tuyển vào viên chức không qua thi tuyển (xét tuyển đặc cách) đối với 184 trường hợp giáo viên đang hợp đồng lao động có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc liên tục theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội.

Quy trình xét tuyển vào viên chức không qua thi tuyển thực hiện theo Nghị định của Chính phủ. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm về việc đảm bảo các quy định về tiêu chuẩn chức danh (văn bằng, chứng chỉ), khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục công lập trong quá trình xét tuyển đặc cách 184 trường hợp trên theo đúng quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum giao sở nội vụ tỉnh này theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện việc tuyển dụng giáo viên theo đúng quy định.

Theo Tuổi trẻ