[Audio] Điểm chuẩn nguyện vọng 1 vào lớp 10 ở hầu hết các trường đều tăng

THỨ TƯ, 29/06/2022 13:30:58

Trưa 29.6, Sở Giáo dục và Đào tạo công bố điểm chuẩn vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023.Điểm chuẩn vào lớp 10 các trường THPT công lập trong tỉnh năm học 2022-2023

Điểm chuẩn năm nay ở hầu hết các trường THPT đều tăng so với năm học trước, nhiều trường tuyến huyện tăng mạnh. Nguyên nhân do điểm thi của thí sinh cao hơn năm trước; số thí sinh đăng ký dự thi tăng...

Cụ thể, điểm chuẩn nguyện vọng 1 vào lớp 10 năm học 2022-2023 ở 36 trong tổng số 39 trường THPT công lập tăng so với năm học 2021-2022. Một số trường THPT có điểm chuẩn nguyện vọng 1 tăng mạnh như Bình Giang 36,9 điểm, tăng 6,2 điểm; Thanh Bình (Thanh Hà) 27 điểm, tăng 5,9 điểm; Bến Tắm (Chí Linh) 29,9 điểm, tăng 5,2 điểm (năm trước có điểm chuẩn thấp nhất tỉnh). Ngoài ra, các Trường THPT Nhị Chiểu (Kinh Môn), Kim Thành II, Đồng Gia (Kim Thành), Nam Sách đều tăng từ 4,4-4,7 điểm. 

2 trường THPT có điểm chuẩn nguyện vọng 1 thấp hơn năm học trước gồm: Khúc Thừa Dụ (Ninh Giang) giảm 2,5 điểm; Thanh Hà giảm 3,2 điểm. Duy nhất có Trường THPT Tứ Kỳ bằng điểm năm trước.

Năm nay, Trường THPT Hồng Quang (TP Hải Dương) tiếp tục có điểm chuẩn nguyện vọng 1 cao nhất tỉnh với 38,6 điểm, tăng 1,9 điểm. Trường THPT Hà Đông (Thanh Hà) có điểm chuẩn nguyện vọng 1 thấp nhất tỉnh với 25,3 điểm, nhưng vẫn tăng 2,8 điểm so với năm học trước. 


Điểm chuẩn vào lớp 10 Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi năm học 2022-2023

Các trường THPT được tuyển nguyện vọng 1 ít nhất 80% số chỉ tiêu. Căn cứ vào điểm chuẩn, có 10 trường đã tuyển đủ chỉ tiêu, không cần tuyển nguyện vọng 2. 29 trường tiếp tục tuyển nguyện vọng 2. Điểm chuẩn nguyện vọng 2 vào Trường THPT Kim Thành cao nhất tỉnh với 37,5 điểm (năm trước không cần tuyển nguyện vọng 2). Năm nay, Trường THPT Bến Tắm (Chí Linh) tiếp tục có điểm chuẩn nguyện vọng 2 thấp nhất tỉnh với 27,5 điểm, nhưng vẫn tăng 4,9 điểm.

Điểm chuẩn vào 10 trong tổng số 11 lớp chuyên Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi cũng tăng mạnh so với năm học trước. Cụ thể, chuyên vật lý 48,65 điểm, tăng cao nhất 12,3 điểm; chuyên sinh học 41,25 điểm, tăng 7,1 điểm; chuyên tin học 44,65, tăng 4,3 điểm; chuyên địa lý 43,85 điểm, tăng 3,95 điểm; chuyên lịch sử 40,05 điểm, tăng 2,7 điểm; chuyên toán 47,4 điểm, tăng 2,05 điểm; các lớp chuyên tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Anh, hoá học đều tăng từ 0,4-1,55 điểm. 

Duy nhất 1 lớp chuyên có điểm chuẩn giảm là ngữ văn 44 điểm, giảm 0,55 điểm. 

Điểm chuẩn vào lớp 10 không chuyên tại Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi là 42,9 điểm, tăng 1,7 điểm với năm học trước.

THẾ ANH