Hải Dương có 679 học sinh F0

THỨ NĂM, 27/01/2022 10:28:28

Toàn tỉnh có 679 học sinh là F0, trong đó TP Hải Dương có khoảng 155 học sinh F0, nhiều nhất tỉnh. 157 trường có học sinh, trẻ mầm non phải học trực tuyến và nghỉ học.

Theo thống kê sơ bộ của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương, đến 16 giờ 30 ngày 26.1, toàn tỉnh đang có 679 học sinh và 56 giáo viên là F0, 9.071 học sinh và gần 700 giáo viên là F1.

Trong đó, học sinh F0 nhiều nhất ở bậc tiểu học với 394 em, tiếp đến là THPT có 159 học sinh, 100 trẻ mầm non, còn lại là khối THPT và giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên. Trong đó TP Hải Dương nhiều học sinh F0 nhất tỉnh với khoảng 155 em, tiếp đến là Kinh Môn 122 em. THCS có nhiều giáo viên F0 nhất với 19 người. 

Toàn tỉnh có 157 trường với tổng số hơn 111.000 học sinh, trẻ mầm non phải học trực tuyến và nghỉ học (chiếm hơn 23,1% tổng số học sinh toàn tỉnh). Trong đó có 72 trường mầm non, 59 trường tiểu học, 17 trường THCS, 6 trường THPT và 3 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên cấp huyện. 

Toàn tỉnh có 13,9% số học sinh đã tiêm mũi 1; 29,2% số học sinh đã tiêm mũi 2 vaccine phòng Covid-19.
THẾ ANH