Học sinh khuyết tật đi học trở lại

THỨ NĂM, 21/10/2021 19:23:55

Trong các ngày 20 và 21.10, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh (Sở Lao động, Thương binh và Xã hội) đã tổ chức đón 222 học sinh khuyết tật đến học văn hoá và học nghề.

Đo thân nhiệt cho học sinh khuyết tật trước khi vào trung tâm
Công tác tổ chức đón học sinh bảo đảm an toàn phòng chống dịch, thực hiện đúng thông điệp 5K. Trung tâm tổ chức ăn bán trú ngay sau khi tiếp nhận học sinh. 

Hiện còn 82 học sinh chưa được đón và 13 học sinh trong khu có trường hợp F0 hoặc người nhà là F1, F2 chưa tới trung tâm. 

Trung tâm chưa thực hiện đón học sinh và tiếp nhận học sinh mới vào học văn hóa, học nghề và nuôi dưỡng đối với học sinh thuộc gia đình có người thuộc diện F1, F2; gia đình thuộc xã, phường, thị trấn có phát sinh F0.

Dự kiến ngày 25.10, trung tâm đón 40 học sinh mới tiếp nhận trong năm học 2021-2022. 

Trước đó, dự kiến những học sinh trên sẽ nhập học vào ngày 5.9. Tuy nhiên, để bảo đảm an toàn phòng chống dịch, lịch nhập học phải điều chỉnh.
THẾ ANH