Ít người dự thi giáo viên mầm non

THỨ SÁU, 22/10/2021 14:39:55

Toàn tỉnh chỉ có 369 hồ sơ đăng ký dự thi giáo viên cấp học mầm non, đạt 63,2% so với số chỉ tiêu.

Đến 22.10, một số Hội đồng tuyển dụng giáo viên và nhân viên kế toán cấp huyện năm 2021 đã thông báo kết quả thi môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) của các thí sinh tham dự kỳ tuyển dụng.

Kết quả trên cũng được thông báo cụ thể đến từng thí sinh, niêm yết công khai trên Cổng thông tin điện tử các địa phương. Một số địa phương có số thí sinh bỏ thi nhiều, như TP Hải Dương có 26 người; Nam Sách có 14 người...

Theo thông báo, các Hội đồng cấp huyện nhận đơn phúc khảo bài thi môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) của thí sinh từ ngày 22.10 đến ngày 5.11.

Toàn tỉnh chỉ có 369 hồ sơ đăng ký dự thi giáo viên cấp học mầm non, đạt 63,2% so với số chỉ tiêu được tuyển, trong đó một số địa phương có rất ít thí sinh dự thi như Kim Thành đạt 9%, Kinh Môn đạt 20,9%... ; 519 hồ sơ đăng ký dự thi tuyển giáo viên cấp tiểu học, chỉ đạt 40,4% số chỉ tiêu được tuyển...

PV