​Số thí sinh đỗ vào các trường quân đội giảm

THỨ SÁU, 30/09/2022 15:32:04

Số thí sinh đăng ký, đủ điều kiện và trúng tuyển đều giảm mạnh so với năm 2021.

Theo Ban tuyển sinh quân sự (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh), năm 2022 toàn tỉnh có trên 500 thí sinh đăng ký sơ tuyển vào các học viện, trường đại học trong quân đội. Qua sàng lọc, 220 thí sinh đủ điều kiện xét tuyển, có 49 thí sinh đã trúng tuyển.

So với năm 2021, số thí sinh đăng ký, đủ điều kiện và trúng tuyển đều giảm mạnh. Năm 2021, toàn tỉnh có trên 1.140 thí sinh đăng ký sơ tuyển, 416 thí sinh đủ điều kiện xét tuyển và 80 thí sinh đã trúng tuyển.

Số thí sinh đủ điều kiện xét tuyển năm nay giảm do nhiều em không bảo đảm tiêu chuẩn sức khỏe, đặc biệt nhiều em mắc dị tật về mắt, điểm xét tuyển của các trường đều tăng so với năm trước.

HÀ VY