​Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ học tập suốt đời

THỨ NĂM, 29/09/2022 15:36:22

Tuần lễ học tập suốt đời năm 2022 diễn ra từ ngày 1-7.10 với chủ đề "Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ học tập suốt đời sau đại dịch Covid-19".

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị, cơ sở giáo dục tổ chức đa dạng các hình thức tuyên truyền nêu bật vai trò và tầm quan trọng của chuyển đổi số trong việc học tập suốt đời cho mọi người. Tổ chức khai mạc tuần lễ cần có sự tham gia đầy đủ của đại diện cấp uỷ đảng, chính quyền, các cơ quan, tổ chức xã hội, doanh nghiệp có liên quan; đại diện các cơ sở giáo dục, thiết chế văn hoá, cơ quan thông tin đại chúng; đại diện các tầng lớp nhân dân, học sinh, sinh viên trên địa bàn. Triển khai các hoạt động của tuần lễ theo hình thức trực tiếp hoặc trực tiếp kết hợp trực tuyến. Tăng cường vai trò của các cơ sở giáo dục trong việc cung cấp các nguồn học liệu mở; liên thông, liên kết với hệ thống cơ sở giáo dục thường xuyên để phục vụ nhu cầu học tập suốt đời của người dân...
THẾ ANH