Tổ chức 3 lớp trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung

THỨ HAI, 27/06/2022 17:43:27

Ngày 27.6, Trường Chính trị tỉnh khai giảng lớp trung cấp lý luận chính trị (LLCT) hệ tập trung A207-khoá 27 (2022-2023). 


Quang cảnh buổi khai giảng lớp trung cấp lý luận chính trị lớp A207-khoá 27

Trong tháng 6, trường đã khai giảng 3 lớp trung cấp LLCT hệ tập trung với tổng số 146 học viên. Đây là các lớp trung cấp LLCT hệ tập trung đầu được tổ chức theo Quyết định số 6468 ngày 21.12.2021 của Học viên Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ban hành bộ Quy chế đào tạo, bồi dưỡng của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Theo Quyết định số 6468, đối tượng dự tuyển và tham gia học các lớp trung cấp LLCT phải đáp ứng một số tiêu chuẩn mới là: Phải là đảng viên hoặc đảng viên dự bị; tốt nghiệp cao đẳng trở lên; người dưới 35 tuổi (đối với nam) và dưới 33 tuổi (đối với nữ) phải học hệ tập trung...

Từ khi tái lập Trường Chính trị tỉnh (năm 1997) đến nay mới có 4 lớp trung cấp LLCT hệ tập trung được tổ chức.

PV