1.000 xe ô tô kinh doanh vận tải chưa lắp camera giám sát

THỨ TƯ, 26/01/2022 14:09:26

Sở Giao thông vận tải tiếp tục đôn đốc các đơn vị kinh doanh vận tải khẩn trương lắp camera giám sát theo quy định.

Toàn tỉnh hiện có 3.970 xe ô tô kinh doanh vận tải phải lắp camera giám sát trên xe để ghi, lưu trữ hình ảnh trong quá trình tham gia giao thông theo Nghị định 10/2020/NĐ-CP. 

Theo Sở Giao thông vận tải, đến nay, 2.970 xe ô tô kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh đã lắp đặt camera giám sát (chiếm hơn 74%). 1.000 xe ô tô kinh doanh vận tải chưa lắp camera do đây là những xe đang ngừng hoạt động vì ảnh hưởng của dịch Covid-19.