[Audio] Giải quyết vướng mắc tại Dự án khu dân cư phía bắc thị trấn Thanh Hà

THỨ HAI, 27/03/2023 18:06:28

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hải Dương Lưu Văn Bản yêu cầu các sở, ngành và huyện Thanh Hà giải quyết dứt điểm khó khăn, vướng mắc tại Dự án khu dân cư phía bắc thị trấn Thanh Hà.


Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 3 (lần 4) của UBND tỉnh
Chiều 27.3, đồng chí Lưu Văn Bản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hải Dương chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 3 (lần 4) để xem xét, thảo luận một số nội dung, tờ trình do các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông; UBND huyện Thanh Hà, TP Hải Dương báo cáo.

Cho ý kiến về việc giải quyết vướng mắc thực hiện Dự án khu dân cư phía bắc thị trấn Thanh Hà, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản đề nghị UBND huyện Thanh Hà, các sở, ngành liên quan quyết liệt thực hiện các biện pháp trên tinh thần bảo đảm quyền và lợi ích của người dân. Ưu tiên giải pháp vận động, tuyên truyền, giải thích để người dân đồng thuận. Huyện Thanh Hà cần thông tin cụ thể, đầy đủ để người dân nắm được nỗ lực của cơ quan, đơn vị trong việc tháo gỡ vướng mắc. Đồng thời huyện phải sớm hoàn thiện cơ sở hạ tầng làm cơ sở tính giá đất, xây dựng phương án tái định cư.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản giao Thanh tra tỉnh tham mưu xử lý đơn thư liên quan đến dự án.

Đại diện Tổ Công tác rà soát, xem xét, đề xuất phương án giải quyết kiến nghị của người dân xã Cẩm Chế (Thanh Hà) báo cáo tại phiên họp
Theo báo cáo của UBND huyện Thanh Hà, để thực hiện Dự án khu dân cư phía bắc thị trấn, địa phương đã tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng cơ bản bảo đảm đúng quy định. Công tác lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án, phê duyệt điều chỉnh dự án phù hợp với pháp luật về đầu tư, xây dựng, phân cấp quản lý trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, quản lý chất lượng xây dựng… Việc triển khai trình tự thu hồi đất được căn cứ trên quy định của pháp luật. Về đơn giá bồi thường, hỗ trợ, huyện đã vận dụng chế độ chính sách để bảo đảm quyền lợi tối đa cho người dân. 

Đến nay, ngân sách huyện đã bố trí đủ vốn cho dự án, không phát sinh nợ.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện dự án còn một số hạn chế. Hiện còn 8 hộ dân ở thôn Nhân Lư, xã Cẩm Chế không đồng ý phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, khiếu kiện vượt cấp.
                                                                                PV