[Audio] Tháo gỡ khó khăn thực hiện Dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực TP Hải Dương

THỨ BA, 28/03/2023 07:30:52

Dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực TP Hải Dương có 9 gói thầu xây lắp, thiết bị, trong đó 1 gói thầu đang gặp vướng mắc.


Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản yêu cầu TP Hải Dương phải chịu trách nhiệm nếu để gói thầu trạm xử lý nước thải phía tây TP Hải Dương kéo dài

Tại phiên họp thường kỳ tháng 3 (lần 4) của UBND tỉnh Hải Dương vào chiều 27.3, UBND tỉnh đồng ý cam kết với Ngân hàng Thế giới (WB) để thực hiện gói thầu trạm xử lý nước thải phía tây TP Hải Dương với điều kiện thành phố phải bảo đảm hoàn thành dự án đúng tiến độ. TP Hải Dương phải chịu trách nhiệm nếu để gói thầu kéo dài.

Về bổ sung vốn cấp phát, vốn vay lại, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản giao các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư tham mưu, báo cáo UBND tỉnh để trình cấp trên xem xét, giải quyết. Đối với công tác giải phóng mặt bằng, Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ theo các quy định của pháp luật và tình hình thực tế, tham mưu phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng phù hợp. Giải phóng mặt bằng phải đặt lợi ích, quyền lợi của người dân lên hàng đầu song cần tuân thủ các quy định của pháp luật.

Dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực TP Hải Dương có tổng mức đầu tư 1.774,5 tỷ đồng từ nguồn vốn vay chuyển đổi của WB và vốn đối ứng của tỉnh. Dự án gồm 2 hợp phần là xây dựng, nâng cấp hạ tầng đô thị; hỗ trợ kỹ thuật và thực hiện.

Hợp phần 1 có 9 gói thầu xây lắp, thiết bị để hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên các  đường phố Nguyễn Lương Bằng, Thanh Bình; cải thiện điều kiện thoát nước mưa, chống ngập úng; xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải cho khu vực phía tây thành phố. Hiện hợp phần 1 đã trao hợp đồng và triển khai 8 gói thầu, còn gói thầu xây dựng trạm xử lý nước thải chưa triển khai lựa chọn nhà thầu.


Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hoàng Văn Thực nêu ý kiến về giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực TP Hải Dương

Hợp phần 2 đã triển khai các công việc tư vấn liên quan đến giai đoạn chuẩn bị dự án và thực hiện dự án. Hiện còn 2 gói thầu hỗ trợ kỹ thuật liên quan đến các biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển xanh, giao thông công cộng và giao thông phi cơ giới chưa triển khai.

Đến cuối tháng 3, đã quá nửa thời gian thực hiện dự án nhưng khối lượng công việc mới thực hiện được khoảng 30%. Để bảo đảm thời gian hoàn thành đúng hạn (trước ngày 30.6.2025), UBND TP Hải Dương đề nghị phải giải quyết một số vướng mắc liên quan. Với gói thầu xây dựng nhà máy xử lý nước thải cho khu vực phía tây thành phố có giá trị lớn (315 tỷ đồng) chưa lựa chọn nhà thầu, có 2 phương án xử lý. Phương án 1 là dừng triển khai gói thầu, đồng nghĩa với việc phải xem xét dừng 3 gói thầu có liên quan là xây dựng hệ thống thu gom nước thải và kết nối hộ gia đình cho khu vực phía bắc đường Nguyễn Lương Bằng đến sông Thái Bình; xây dựng hệ thống thu gom nước thải kết nối hộ gia đình cho các khu vực còn lại phía tây thành phố; xây dựng các trạm bơm nước thải, thiết bị. Trong khi đó, 3 gói thầu này đang được triển khai thi công. Ngoài ra phải hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan đến điều chỉnh dự án. Phương án 2 là tiếp tục triển khai gói thầu, phê duyệt ngay kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Đây là gói thầu được WB lựa chọn xem xét trước nên khi báo cáo đánh giá kết quả lựa chọn nhà thầu phải có văn bản cam kết của UBND tỉnh trong trường hợp không bảo đảm đúng tiến độ.

Về việc bổ sung vốn cấp phát và vốn vay lại, TP Hải Dương đề nghị các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính sớm tham mưu UBND tỉnh báo cáo cơ quan Trung ương để Chính phủ kịp trình tại kỳ họp Quốc hội tháng 7 tới đây. Với 2 gói thầu thuộc hợp phần 2 dự án, thành phố đề nghị UBND tỉnh chấp thuận không triển khai. Nguyên nhân do các nội dung gói thầu đã được tích hợp đưa vào đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP Hải Dương đến năm 2040. Đối với công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án, TP Hải Dương đề nghị UBND tỉnh phê duyệt đơn giá và bố trí tái định cư theo tình hình thực tế căn cứ các quy định của pháp luật.

HOÀNG LINH

>>> Dồn lực thực hiện dự án đô thị động lực TP Hải Dương