Phân khu đầu tiên thuộc dự án khu đô thị EcoRivers được nghiệm thu hạ tầng

THỨ NĂM, 09/02/2023 05:30:52

Công trình hạ tầng kỹ thuật phân khu 1A, 1B, 1C-1 thuộc dự án khu đô thị EcoRivers ở TP Hải Dương đã được Sở Xây dựng chấp thuận kết quả nghiệm thu.

Phân khu 1 của khu đô thị đã được chấp thuận nghiệm thu hạ tầng
Theo Công ty CP Đầu tư Ecopark Hải Dương (chủ đầu tư dự án khu đô thị sinh thái ven sông Thái Bình), Sở Xây dựng đã chấp thuận kết quả nghiệm thu của chủ đầu tư để đưa vào sử dụng đối với công trình hạ tầng kỹ thuật phân khu 1A, 1B, 1C-1 (gọi chung là phân khu 1) thuộc dự án khu đô thị (KĐT) sinh thái ven sông Thái Bình (EcoRivers) ở TP Hải Dương.

Phân khu 1 có tổng diện tích khoảng 26 ha. Đây là phân khu đầu tiên trong 4 phân khu của KĐT EcoRivers được xây dựng và được nghiệm thu. Trong phân khu 1 có hơn 900 căn biệt thự, nhà phố kinh doanh. Hiện nay, chủ đầu tư đang triển khai các thủ tục để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân.
 
Ranh giới phân khu nghiệm thu hạ tầng kỹ thuật
Các hạng mục hạ tầng kỹ thuật của phân khu 1 được nghiệm thu gồm: san nền, đường giao thông, bãi đỗ xe, thoát nước mưa, nước thải, cấp nước sinh hoạt, phòng cháy, chữa cháy, cấp điện, thông tin liên lạc, hào kỹ thuật. Riêng cây xanh là gói thầu cho toàn bộ dự án, các phân khu của dự án đang thi công hoàn thiện. Chủ đầu tư đề xuất thực hiện nghiệm thu hạng mục này sau khi thi công hoàn thành toàn bộ dự án và đã được UBND tỉnh đồng ý.
 
Trong phân khu 1 của khu đô  thị EcoRivers có hơn 900 căn biệt thự, nhà phố kinh doanh
Theo thông báo của Sở Xây dựng, chủ đầu tư đã khắc phục xong một số hạn chế về hồ sơ và hiện trường. Sở yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị tham gia thực hiện dự án chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung trong hồ sơ hoàn thành công trình đã cung cấp so với các quy định. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả nghiệm thu chất lượng, khối lượng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật của dự án và chất lượng, khối lượng toàn bộ dự án theo quy định. Chủ đầu tư thực hiện nghiệm thu, thanh quyết toán đúng khối lượng, chủng loại vật tư theo thực tế đã thi công đúng quy định. Đối với phần khối lượng chủ đầu tư xin điều chỉnh thiết kế và tự bỏ chi phí, thực hiện thanh quyết toán theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Chủ đầu tư tự chi trả toàn bộ kinh phí thực hiện thí nghiệm đối chứng, giám sát công tác thí nghiệm đối chứng chất lượng công trình và không đối trừ vào tiền sử dụng đất theo quy định. Chủ động tổ chức rà soát, khắc phục những nội dung chưa hoàn thiện của dự án…
 
PV