Chất lượng thi công hạ tầng dự án khu dân cư bắc sông Hương còn hạn chế

THỨ TƯ, 10/08/2022 16:23:30

Chi cục Giám định xây dựng đã đề nghị chủ đầu tư khẩn trương thi công hoàn thiện các hạng mục hạ tầng đối với những vị trí đã có mặt bằng thi công; khắc phục các tồn tại đã chỉ ra.

Chi cục Giám định xây dựng (Sở Xây dựng) đã kiểm tra và thí nghiệm đối chứng trong quá trình thi công một số hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc dự án đầu tư xây dựng khu dân cư bắc sông Hương, xã Tân Việt (Thanh Hà). Kết quả đã chỉ ra một số tồn tại trong quá trình thi công xây dựng hạ tầng dự án. Hiện trường một số hạng mục công việc còn dở dang. Chất lượng thi công lớp cấp phối đá dăm loại 1, loại 2 và lớp cát K98 một số vị trí chưa bảo đảm độ đầm chặt; toàn bộ các điểm kiểm tra độ chặt lớp cát K95 vỉa hè đều không bảo đảm thiết kế. Hệ thống thoát nước mưa có cao độ đáy hố ga chưa phù hợp với hồ sơ thiết kế thi công; một số hố ga chưa thi công hoàn thiện...

Công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc dự án đầu tư xây dựng khu dân cư bắc sông Hương do Công ty CP Tập đoàn AH làm chủ đầu tư. Dự án có diện tích quy hoạch 97.966 m2. Theo kế hoạch, dự án hoàn thành trong 36 tháng, kể từ ngày 8.9.2020.
PV