Chí Linh đặt tên 11 đường, phố

THỨ NĂM, 11/08/2022 08:17:48

HĐND TP Chí Linh vừa thông qua nghị quyết đặt tên 1 đường và 10 phố trên địa bàn.

Cụ thể, đường Phạm Văn Đồng dài hơn 8.500 m đi qua các phường Chí Minh, Thái Học và Văn Đức. 9 phố thuộc địa bàn phường Chí Minh là Nam Cao (dài 7.761 m), Phan Bội Châu (dài 884 m), Hồ Xuân Hương (dài 740 m), Hoàng Diệu và Phan Chu Trinh (cùng dài 460 m), Nguyễn Trung Trực và Nguyễn Thượng Hiền (cùng dài 310 m), Chùa Vần (dài 447 m), Triệu Quốc Đạt (dài 358 m) và phố Chiến Thắng dài hơn 3.000 m thuộc phường An Lạc.

Các tuyến phố này có mặt cắt ngang từ 7-15 m, kết cấu bê tông xi măng, bê tông nhựa...
THANH HOA