Phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá nhiều điểm dân cư ở Ninh Giang

THỨ TƯ, 28/09/2022 20:38:06

UBND tỉnh đã phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân xây dựng nhà ở tại nhiều điểm dân cư trên địa bàn huyện Ninh Giang.

Cụ thể, UBND tỉnh phê duyệt 4 mức giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất lần 3 tại điểm dân cư mới cạnh trường THCS và chùa thôn Đan Bối, xã Tân Hương. Trong đó có 2 lô đất có giá khởi điểm 20 triệu đồng/m2, 6 lô đất có giá khởi điểm 17 triệu đồng/m2, 1 lô có giá 10 triệu đồng/m2 và 1 lô có giá khởi điểm 8 triệu đồng/m2.
 
Có 3 mức giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất lần 3 tại điểm dân cư mới thôn Kim Chuế, xã An Đức. Trong đó 1 lô đất có giá khởi điểm 18 triệu đồng/m2, 5 lô đất giá khởi điểm 14 triệu đồng/m2 và 3 lô đất giá khởi điểm 12,5 triệu đồng/m2.
 
Tại điểm dân cư mới thôn Đồng Vạn, xã Ứng Hòe cũng có 3 mức giá khởi điểm để đấu giá. Trong đó có 10 lô đất giá khởi điểm là 10 triệu đồng/m2, 17 lô đất giá khởi điểm 8 triệu đồng/m2 và 4 lô đất giá khởi điểm 6 triệu đồng/m2. Tại điểm dân cư số 1 xã Quyết Thắng cũ (nay là xã Ứng Hòe), có 1 lô được phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá lần 3 là 12 triệu đồng/m2.
 
Tại điểm dân cư xen kẹp thôn Mai Động, xã Hồng Đức, có 4 lô được phê duyệt mức giá khởi điểm để đấu giá lần 2 là 16 triệu đồng/m2.
 
Các mức giá khởi điểm trên đã bao gồm chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa phải nộp; chưa bao gồm lệ phí trước bạ và lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
PV