Giá khởi điểm đấu giá đất ở phường Tân Hưng cao nhất 22 triệu đồng/m2

THỨ HAI, 05/12/2022 11:00:00

Đây là mức giá vừa được UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân xây dựng nhà ở tại một số vị trí quy hoạch khu dân cư ...

UBND tỉnh vừa phê duyệt giá khởi điểm làm cơ sở đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân xây dựng nhà ở tại một số vị trí quy hoạch khu dân cư trên địa bàn TP Hải Dương và điểm dân cư trên địa bàn huyện Nam Sách. 

Tại khu dân cư Liễu Tràng, phường Tân Hưng (TP Hải Dương), UBND tỉnh phê duyệt 4 mức giá khởi điểm để đấu giá đợt 1 đối với 53 khu đất. Trong đó, có 10 lô có giá khởi điểm 22 triệu đồng/m2, 20 lô 19,5 triệu đồng/m2, 13 lô 18,5 triệu đồng/m2 và 10 lô 17 triệu đồng/m2.

Tại huyện Nam Sách, UBND tỉnh phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất tại 3 điểm dân cư trên địa bàn các xã An Lâm, Nam Hưng. Tại điểm dân cư mới thôn Bạch Đa (xã An Lâm), UBND tỉnh phê duyệt một mức giá khởi điểm để đấu giá lần 4 đối với 4 lô đất là 28 triệu đồng/m2. Tại điểm dân cư mới phía bắc huyện lộ 5B thuộc thôn Hoàng Giáp và Cẩm Lý (xã An Lâm), UBND tỉnh phê duyệt 2 mức giá khởi điểm để đấu giá lần 3, đợt 1, trong đó có 4 lô đất có giá khởi điểm 25 triệu đồng/m2 và 21 lô 15 triệu đồng/m2. 

Tại điểm dân cư mới thôn Linh Xá (xã Nam Hưng), UBND tỉnh phê duyệt 2 mức giá khởi điểm để đấu giá lần 3, đợt 1 đối với 35 lô đất, trong đó có 17 lô 12 triệu đồng/m2 và 18 lô 10 triệu đồng/m2. 

Các mức giá khởi điểm trên đã bao gồm chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật theo dự án được duyệt, phát triển đất trồng lúa và chưa bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
 PV