Kim Thành: Đến năm 2030 có thêm 6 đô thị

THỨ BA, 19/10/2021 08:08:20

Theo điều chỉnh quy hoạch vùng huyện Kim Thành đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được UBND tỉnh phê duyệt, đến năm 2030, huyện sẽ có thêm 6 đô thị.

Cụ thể, đến năm 2025, nâng cấp 2 xã Cộng Hòa và Đồng Cẩm lên đô thị loại V; giai đoạn 2026-2030 nâng cấp đô thị Phú Thái mở rộng là đô thị loại IV và nâng cấp 3 xã Lai Vu, Cổ Dũng và Kim Đính lên đô thị loại V. 

Giai đoạn 2030-2050, nâng cấp xã Tuấn Việt lên đô thị loại V.

Định hướng quy hoạch vùng huyện Kim Thành được phê duyệt lấy thị trấn Phú Thái là trung tâm, mở rộng và phát triển 2 chuỗi đô thị vệ tinh về phía tây và phía nam huyện. Kinh tế ưu tiên phát triển công nghiệp gắn với phát triển đô thị và dịch vụ với 5 vùng gồm: phát triển đô thị trung tâm là trung tâm hành chính, văn hóa - xã hội, dịch vụ, thương mại, hệ thống công trình công cộng đô thị; phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ thương mại; phát triển đô thị, du lịch văn hóa và nông nghiệp sinh thái; trục sông Rạng phát triển du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm và vùng nông nghiệp chất lượng cao…
HÀ VY