Ninh Giang có 6 xã cơ bản đáp ứng tiêu chuẩn đô thị loại V

THỨ TƯ, 26/01/2022 12:21:38

Các xã: Tân Hương, Nghĩa An, Vĩnh Hòa, Ứng Hòe, Đồng Tâm, Hưng Long (Ninh Giang) đã cơ bản đáp ứng tiêu chuẩn đô thị loại V.

Để xây dựng kế hoạch phát triển đô thị trên địa bàn huyện trong thời gian tới, UBND huyện Ninh Giang đã rà soát, đánh giá sơ bộ thực trạng phát triển hạ tầng các xã trong huyện. 

UBND huyện đã đề nghị Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Xây dựng xem xét cho chủ trương lập quy hoạch chung xây dựng đô thị loại V và lập đề án phân loại đô thị nâng cấp lên đô thị loại V đối với 6 xã này. Việc nâng cấp các xã phát triển lên đô thị loại V nhằm giúp huyện Ninh Giang từng bước hoàn thành mục tiêu phát triển đô thị theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đề ra.
 
MINH HỒNG