Phần lớn các dự án khu dân cư, đô thị đều triển khai chậm

THỨ TƯ, 20/10/2021 10:33:43

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, từ năm 2000 - 2020, UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt, chấp thuận và cấp phép đầu tư 143 dự án khu dân cư, khu đô thị. Các dự án đã và đang triển khai với tổng diện tích hơn 2.887 ha.

Đến nay có 55 dự án hoàn thành xây dựng hạ tầng kỹ thuật và đã nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng; 15 dự án cơ bản hoàn thành hạ tầng kỹ thuật và đang triển khai nghiệm thu; 30 dự án đã bàn giao đất, nhà đầu tư đang xây dựng hạ tầng kỹ thuật; 6 dự án đang hoàn thiện các thủ tục để triển khai đầu tư xây dựng và 37 dự án mới lựa chọn xong nhà đầu tư, đang thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng.

Theo đánh giá của Sở Kế hoạch và Đầu tư, hầu hết các dự án đều triển khai chậm so với tiến độ. Nguyên nhân do công tác bồi thường giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn. Thời gian thực hiện dự án kéo dài dẫn đến chế độ chính sách có nhiều thay đổi. Năng lực của một số nhà đầu tư, nhà thầu hạn chế. Một số nhà đầu tư thực hiện dự án cầm chừng theo diễn biến của thị trường...
 
MINH HỒNG