Thanh Miện hỗ trợ mỗi địa phương 1 tỷ đồng làm đường giao thông nông thôn

THỨ SÁU, 26/05/2023 10:30:00

Năm 2023, huyện Thanh Miện hỗ trợ mỗi xã, thị trấn 1 tỷ đồng để hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông nông thôn.


Nhân dân xã Hồng Phong tự nguyện đóng góp kinh phí làm đường giao thông nông thôn (ảnh cơ sở cung cấp)

 
Năm 2023, huyện Thanh Miện phấn đấu hoàn thành cải tạo, nâng cấp 31,1 km đường thôn, 21,4 km đường xóm với quy mô mặt đường từ 3,5-7,5 m, kết cấu bê tông nhựa hoặc bê tông xi măng. Đến cuối tháng 5, các xã, thị trấn đã thực hiện được khoảng 50% khối lượng công việc với tổng vốn đầu tư khoảng 30 tỷ đồng. Ngoài kinh phí huyện hỗ trợ, còn lại chủ yếu trích từ nguồn ngân sách cấp xã và nhân dân tự nguyện đóng góp.

Đây là kế hoạch nhằm thực hiện công việc đột phá về huy động mọi nguồn lực, tập trung nâng cấp hoàn thiện hệ thống giao thông ở các thôn, khu dân cư huyện Thanh Miện triển khai trong năm 2023.
ĐỖ QUYẾT