Tôn vinh lái xe và doanh nghiệp vận tải qua Giải thưởng "Vô lăng vàng" lần thứ 9

THỨ NĂM, 02/12/2021 15:23:05

Thời gian tổ chức Lễ trao giải "Vô lăng vàng" lần thứ 9 dự kiến vào cuối tháng 12.2021 tại TP Hà Nội.

Nhằm ghi nhận, tôn vinh các lái xe, đơn vị có thành tích xuất sắc trong hoạt động kinh doanh vận tải, đóng góp tích cực trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và phòng chống dịch Covid-19 tại địa phương, Uỷ ban An toàn Giao thông Quốc gia vừa ban hành Thể lệ Giải thưởng “Vô lăng vàng” lần thứ 9 năm 2021. 

 Các cá nhân là lái xe và tập thể là các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách và hàng hoá bằng ô tô được tham gia xét tặng giải. Thời gian tổ chức Lễ trao giải "Vô lăng vàng" lần thứ 9 dự kiến vào cuối tháng 12.2021 tại TP Hà Nội.

Theo đó, Ban An toàn giao thông tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải, Hiệp hội Vận tải tỉnh, các địa phương phổ biến Thể lệ Giải thưởng "Vô lăng vàng" lần thứ 9 năm 2021 do Ủy ban An toàn giao thông quốc gia phát động đến các doanh nghiệp, đơn vị và các lái xe kinh doanh vận tải tại địa phương.

Thể lệ Giải thưởng “Vô lăng vàng” lần thứ 9 năm 2021 tại đây.

THÀNH ĐẠT