Triển khai giải phóng mặt bằng dự án khu đô thị sinh thái Thành Công giai đoạn 2

THỨ BẢY, 30/10/2021 18:07:40

Ngày 30.10, Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư thị xã Kinh Môn tổ chức hội nghị triển khai công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án khu đô thị sinh thái Thành Công giai đoạn 2.

Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cự thị xã Kinh Môn tổ chức hội nghị triển khai công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án khu đô thị sinh thái Thành Công giai đoạn 2 tại phường An Phụ

Dự án được UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt với quy mô hơn 743.848 m2 nằm trên địa bàn 3 phường Hiệp An, An Phụ và Long Xuyên.

Diện tích giải phóng mặt bằng thực hiện dự án gồm đất phi nông nghiệp và đất nông nghiệp của 815 gia đình, phần lớn ở phường Hiệp An với 425.735,8 m2; phường An Phụ là 315.756 m2 và phường Long Xuyên 2.356,3 m2.

Đây là dự án lớn nhất của thị xã Kinh Môn về nhà ở đô thị từ trước đến nay; cũng là dự án trọng điểm góp phần đạt mục tiêu xây dựng thị xã Kinh Môn trở thành đô thị loại III trước năm 2025 và thành thành phố trước năm 2030.

Nhìn chung, các hộ dân có diện tích đất thu hồi bày tỏ quan điểm ủng hộ dự án; đồng thuận cao với các chính sách, quy định về thu hồi đất của Nhà nước và UBND tỉnh; tin tưởng vào cấp uỷ, chính quyền, các ban, ngành trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

Để kịp thời có phương án hỗ trợ người dân yên tâm giao đất, UBND thị xã Kinh Môn yêu cầu các phòng, ban, ngành, UBND các phường Hiệp An, An Phụ và Long Xuyên rà soát, xét duyệt nguồn gốc, quá trình sử dụng đất, số nhân khẩu đang trực tiếp sinh sống tại địa phương nơi có đất bị thu hồi, số lao động trong độ tuổi đối với những trường hợp bị thu hồi đất nông nghiệp có nhu cầu hỗ trợ đào tạo học nghề và tìm kiếm việc làm; xác định gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp có nguồn thu nhập ổn định có diện tích bị thu hồi để có phương án hỗ trợ người dân phù hợp theo đúng quy định của Nhà nước.

Về phía Tập đoàn Thành Công, thị xã đề nghị đơn vị chủ động phối hợp chặt chẽ với Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng thị xã và các phường, các khu dân cư hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan về chi trả bồi thường…

THU XUÂN