Từ ngày 1.10, Hải Dương có thêm 140 đơn vị công an cấp xã làm đăng ký xe

THỨ NĂM, 29/09/2022 14:48:38

Từ ngày 1.10, Hải Dương có thêm 140 đơn vị công an cấp xã đủ điều kiện được thực hiện công tác đăng ký xe mô tô, xe gắn máy, nâng tổng số lên 150 đơn vị.

Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị triển khai phân cấp đăng ký xe trên địa bàn huyện Nam Sách
Thị xã Kinh Môn có 21 đơn vị, huyện Tứ Kỳ 17 đơn vị, Thanh Hà 16 đơn vị, Ninh Giang 15 đơn vị; các huyện Cẩm Giàng, Gia Lộc, Kim Thành mỗi địa phương 12 đơn vị; Thanh Miện 11 đơn vị; Bình Giang và Nam Sách mỗi nơi 10 đơn vị; TP Chí Linh 4 đơn vị.

Công an tỉnh đã tổ chức tập huấn quy trình đăng ký xe cho cơ sở; kết nối đường truyền, tạo và bàn giao tài khoản đăng ký xe trên hệ thống phần mềm; phân chia seri biển số xe; phối hợp đặt sản xuất biển số xe, in, cấp phôi giấy chứng nhận đăng ký xe cho các đơn vị… Đồng thời yêu cầu các đơn vị chủ động rà soát, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để đáp ứng kịp thời, tạo thuận tiện cho cá nhân, doanh nghiệp trong việc đăng ký các phương tiện cơ giới đường bộ theo quy định.
VŨ OANH