[Video] Tiêu điểm giao thông ngày 28.1.2023

THỨ BẢY, 28/01/2023 08:22:53

Chương trình số này có một số tình huống, cảnh báo an toàn giao thông đáng chú ý trong 2 tuần vừa qua.