Lên án, bác bỏ luận điệu xuyên tạc về Hiến pháp

THỨ SÁU, 29/04/2022 10:44:00

Lâu nay, đây đã trở thành thủ đoạn quen thuộc để mỗi khi đồng bọn bị bắt, xử lý thì họ lại diễn trò lợi dụng “Hiến pháp” để xuyên tạc bản chất vụ án, nhằm che đậy cho hành vi vi phạm pháp luật của đồng bọn.

Ngày 20.4, trên Facebook Việt Tân đăng bài “Hiến pháp là tài liệu phản động” của Mạc Văn Trang. Trong bài viết này, ông ta cố tình cắt gọt bản chất các vụ án đã được xử lý để xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta; gây hoang mang dư luận, giảm niềm tin của nhân dân vào nền tư pháp Việt Nam.

Những phần tử cơ hội chính trị này thường xuyên tiếp xúc các thông tin có nội dung xấu trên mạng xã hội, đã chia sẻ các video clip trên Facebook cá nhân để kêu gọi, kích động, lôi kéo người dân tham gia biểu tình. Họ tham gia một nhóm kín có tên là “Hiến pháp”, đi tặng quyển Hiến pháp để “bảo vệ Hiến pháp”, nhưng sự thật họ đã núp dưới danh nghĩa tán phát các quyển Hiến pháp để tuyên truyền, phổ biến những cách hiểu sai lệch về các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội… được quy định trong Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nhóm này hoạt động với mục đích lôi kéo, kêu gọi người dân tham gia biểu tình chống đối chính quyền.

Thực chất cái gọi là nhóm “Hiến pháp”, hay “tặng quyển Hiến pháp” cũng chỉ là vỏ bọc để các đối tượng chống phá Đảng, Nhà nước thông qua việc tuyên truyền, xuyên tạc những quy định trong Hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Những tên đồng bọn của Mạc Văn Trang bị bắt, xử tù đều là những kẻ chuyên đi thực hiện hành vi gây rối, làm, phát tán, tuyên truyền, xuyên tạc chủ trương, đường lối, phỉ báng, nói xấu chế độ, gây hoang mang dư luận, gây rối trật tự xã hội. Mạc Văn Trang dù là người lớn tuổi, có học nhưng chỉ vì động cơ đen tối mà không từ thủ đoạn đánh lận, nhập nhèm bản chất sự việc để xuyên tạc, càng chứng tỏ sự hèn mọn, tư cách thấp kém, hằn học của người này.

Có thể khẳng định, Hiến pháp là văn bản pháp luật có giá trị cao nhất trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Hiến pháp 2013 đã dành riêng 1 chương (chương II) quy định về quyền con người, quyền và nghĩa vụ công dân; trong đó bao gồm rất nhiều quyền (được quy định từ điều 14-43), chỉ có 4 nghĩa vụ (được quy định từ điều 44 - 47), riêng điều 48 và 49 dành cho công dân người nước ngoài.

Nhà nước ta rất tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con người của mọi công dân. Ngay tại điều 3 Hiến pháp nêu rõ: Nhà nước bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con người, quyền công dân; thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, mọi người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện. Ngoài việc bảo vệ, bảo đảm quyền con người và quyền công dân, mục tiêu mà Đảng và Nhà nước ta hướng tới chính là xây dựng và phát triển đất nước giàu mạnh, dân chủ, văn minh, mang đến cho mọi người cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Thực tế đã chứng minh mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đều hướng đến mục tiêu đó. Sự đổi thay, phát triển của đất nước, chất lượng cuộc sống của người dân ngày càng được nâng cao là minh chứng rõ nhất cho những gì Đảng và Nhà nước đang thực hiện.

Hiến pháp cũng như các văn bản của Đảng và Nhà nước khi ban hành đều được các cấp, ban, bộ, ngành, địa phương tuyên truyền sâu rộng tới mọi tầng lớp nhân dân. Vì vậy không có chuyện “Hiến pháp là tài liệu phản động”. Lâu nay, đây đã trở thành thủ đoạn quen thuộc để mỗi khi đồng bọn bị bắt, xử lý thì họ lại diễn trò lợi dụng “Hiến pháp” để xuyên tạc bản chất vụ án, nhằm che đậy cho hành vi vi phạm pháp luật của đồng bọn. 

NGUYỄN THANH