Danh dự là điều thiêng liêng nhất

THỨ SÁU, 03/02/2023 07:50:14

Với nỗ lực không ngừng của mỗi đảng viên, Đảng mãi cùng dân vững bước đi lên!

Mùa xuân này, Đảng ta tròn 93 tuổi. Kể từ khi ra đời đến nay, theo dòng chảy của lịch sử, Đảng đã trải qua bao biến cố thăng trầm. Nhưng vượt lên trên tất cả, Đảng đã chứng minh sức sống mạnh mẽ, khẳng định đường lối đúng đắn, vững tay chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Dưới ánh sáng của Đảng, đến nay, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, khẳng định vai trò và vị thế lớn lao trên trường quốc tế. Đặc biệt, đời sống của người dân ngày càng được nâng cao, quyền lợi được bảo đảm... Kết quả của Đảng đối với non sông đất nước, nhân dân, ngoài vai trò tập thể là sự đóng góp của mỗi đảng viên đã không ngừng nỗ lực cống hiến cho lý tưởng vì đất nước, vì nhân dân, kiên định theo con đường cách mạng của Đảng.


Ảnh tư liệu

Nhưng cùng với đó, chúng ta vẫn phải nhìn nhận vào thực tế là có những đảng viên vẫn còn hạn chế, vi phạm vào những nguyên tắc của Đảng, những điều đảng viên không được làm, gây hậu quả xấu đến uy tín của Đảng. Như thời gian gần đây có một số vụ việc vi phạm mà những người liên quan là đảng viên, thậm chí giữ chức vụ cao. Đáng buồn là thực trạng này cũng xảy ra tại Hải Dương. Thời gian qua, Việt Nam đã đẩy mạnh thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực với quy mô, mức độ chưa từng có. Không ít đảng viên đã bị thi hành kỷ luật, nhiều người phải trả giá đắt khi đi ngược lại lý tưởng của Đảng, phản bội lòng tin của nhân dân.

Hạn chế này của Đảng không phải là cá biệt. Bởi thực tế trên thế giới đã chứng minh, với bất cứ đảng cầm quyền nào, thì vẫn có những bất cập như vậy. Nhưng làm thế nào để Đảng ta ngày càng trong sạch? Ngoài việc Đảng đã và đang làm là mạnh tay xử lý những đảng viên vi phạm, thì yếu tố quan trọng nhất là nhận thức và hành vi của mỗi đảng viên. Nếu coi Đảng là một cơ thể thì mỗi cá nhân trong số hơn 5 triệu đảng viên của Đảng hiện nay là một tế bào. Từng tế bào có khỏe mạnh thì cơ thể mới khỏe mạnh.

Đảng ta đã chắt lọc kỹ càng để lựa chọn những "hạt giống đỏ" kết nạp vào hàng ngũ. Ngày kết nạp Đảng, các đảng viên mới đều phải đọc Lời tuyên thệ, với nội dung mở đầu: "Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng". Lý tưởng xuyên suốt của Đảng ta đó là vì độc lập dân tộc, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân. Có thể hiểu rằng đã là người đảng viên thì luôn đặt mọi lợi ích của quốc gia, dân tộc, của nhân dân lên trên quyền lợi cá nhân, đúng như lời dạy của Bác: "Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh". Điều này cũng được cụ thể hóa sâu sắc trong Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25.10.2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm. Mỗi người đảng viên phải coi đây là kim chỉ nam trong suốt cuộc đời để phấn đấu và cống hiến cho Đảng, cho nhân dân.

Thiết nghĩ, mỗi đảng viên nên thường trực suy nghĩ danh dự là điều thiêng liêng nhất. Có nghĩ về danh dự của bản thân, người thân, gia đình, dòng họ thì đảng viên mới có thể vững vàng ý chí, không để bàn tay nhúng chàm trước mọi cám dỗ của cuộc sống vật chất, cơ hội. Nghĩ về danh dự để làm theo đúng như lời dặn trong Di chúc của Người: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền, mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. Có như vậy mới xứng đáng đứng trong hàng ngũ của Đảng.

93 mùa xuân nhân dân ta có Đảng. Và với nỗ lực không ngừng của mỗi đảng viên, những mùa xuân sau, Đảng mãi cùng dân vững bước đi lên!

NGỌC THANH