Kiểm tra, chất vấn "nóng"

THỨ BẢY, 18/09/2021 08:00:25

Trực tiếp thị sát, kiểm tra, Thủ tướng đã làm rõ nhiều bất cập về trách nhiệm của cán bộ, việc vận hành chưa khoa học của hệ thống thông tin, y tế đến cấp cơ sở... ở nhiều tỉnh, thành phía Nam.

Tuần qua, dư luận trong nước đã bày tỏ nhiều luồng ý kiến về trách nhiệm, tinh thần làm việc của cán bộ các cấp qua cuộc làm việc, kiểm tra trực tuyến của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng chống dịch của các tỉnh Kiên Giang, Tiền Giang - những địa phương có diễn biến dịch phức tạp trong khi các tỉnh khác đã giảm tỷ lệ ca nhiễm mới trong cộng đồng. Khi Thủ tướng hỏi những câu đơn giản, chi tiết về công tác chống dịch, nhưng lãnh đạo cả 2 tỉnh đều trả lời chưa sát, chưa đúng với nội dung được hỏi. Thủ tướng đã phê bình lãnh đạo cả 2 tỉnh trên vì chưa nắm chắc tình hình.

Trước đó, trực tiếp thị sát, kiểm tra trực tiếp, trực tuyến, Thủ tướng đã làm rõ nhiều bất cập về trách nhiệm của cán bộ, việc vận hành chưa khoa học của hệ thống thông tin, y tế đến cấp cơ sở... ở nhiều tỉnh, thành phố phía Nam. Qua đó, nhiều hạn chế, khó khăn đã được chấn chỉnh, khắc phục kịp thời. Cán bộ các địa phương đã thay đổi tư duy, nhận thức, hành động. Công tác phòng chống dịch đã có những chuyển biến tích cực.

Trong gần 2 năm trải qua nhiều đợt chống dịch cam go, phức tạp, đông đảo cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của tỉnh Hải Dương đã phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm trong công tác. Ở các cấp, có những cán bộ ròng rã nhiều ngày tháng không về nhà, nhiều đêm thức trắng để chỉ đạo, tham gia phòng chống dịch. Nhiều cán bộ chủ chốt ở các cấp luôn cập nhật chính xác, đầy đủ diễn biến thực tế, nắm chắc, nắm sát chủ trương, biện pháp, giải pháp phòng chống dịch... Tuy nhiên, cũng trong thời gian vừa qua, tại một số địa phương trong tỉnh đã có cán bộ lãnh đạo bị phê bình vì nhiều lý do, trong đó chủ yếu liên quan đến những hạn chế trong công tác chỉ đạo, thực hiện phòng chống dịch. Một số cán bộ bị phê bình qua công tác kiểm tra trực tiếp của lãnh đạo cấp trên, qua thông tin phản ánh của các cơ quan thông tin, báo chí, nhân dân, dư luận...

Nhưng cũng với tinh thần như Thủ tướng Chính phủ đối với các cuộc làm việc, kiểm tra, chất vấn "nóng" trực tiếp, trực tuyến, công tác phê bình cán bộ ở các địa phương trong tỉnh nhằm chỉ rõ những hạn chế, vướng mắc để khắc phục, không phải để kỷ luật cán bộ. Các đồng chí cán bộ, các địa phương bị phê bình đồng thời đều được chỉ rõ những hạn chế, giải pháp, biện pháp khắc phục. Có nơi được tăng cường hỗ trợ về nhiều mặt để tháo gỡ khó khăn, thực hiện công tác phòng chống dịch tốt hơn. Qua đó, cán bộ nhiều địa phương thẳng thắn thừa nhận hạn chế, tiếp thu phê bình, kịp thời tháo gỡ, khắc phục những hạn chế, chấn chỉnh, xử lý nghiêm những vi phạm trong công tác phòng chống dịch. Kết quả đó thể hiện ở việc, chúng ta đã giành chiến thắng trong đợt dịch thứ ba, còn trong đợt dịch thứ tư, gần 1 tháng nay Hải Dương không có ca nhiễm Covid-19 mới.

Hoan nghênh tinh thần sâu sát, gần gũi với cơ sở như cách làm của người đứng đầu Chính phủ, nhân dân trong tỉnh cũng mong muốn lãnh đạo, cán bộ các cấp trong tỉnh đã cố gắng càng phải cố gắng hơn nữa. Hạn chế của các tỉnh đang để dịch Covid-19 diễn biến phức tạp là tấm gương để đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong tỉnh soi vào nhằm nâng cao hơn nữa quyết tâm phòng chống dịch. Những cuộc kiểm tra, chất vấn "nóng" đối với cán bộ các cấp đã phát huy hiệu quả, do đó phải được tăng cường tổ chức, thực hiện thường xuyên để kịp thời nắm chắc tình hình ở cơ sở, hoạt động của cán bộ cấp dưới, chấn chỉnh những biểu hiện bất cập, lơ là. Không chỉ duy trì thường xuyên, liên tục ở cấp tỉnh, cấp huyện mà cả ở cấp xã, phường, các thôn, khu dân cư, tổ dân phố... cũng cần tăng cường các hoạt động kiểm tra, chấn chỉnh, nhắc nhở. Bởi chỉ khi cán bộ sâu sát, nắm chắc, nắm sát tình hình; lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, chính xác, hiệu quả thì mới tạo được sự yên tâm, tin tưởng, đồng thuận, chấp hành nghiêm của nhân dân trong mọi hoạt động.

LINH AN