Nhiệm vụ đột phá

THỨ TƯ, 26/01/2022 08:17:58

Tại hội nghị của Ban Thường vụ Huyện ủy X., khi xem xét các nhiệm vụ đột phá của các tổ chức đảng và cá nhân cán bộ theo quy định, đồng chí Bí thư Huyện ủy gợi mở:

- Đề nghị các đồng chí cho ý kiến vào việc đăng ký các nhiệm vụ đột phá của các tổ chức đảng và cá nhân liên quan. Các ý kiến cần đi thẳng vào vấn đề, nhìn thẳng sự thật, không nể nang, né tránh. Phải làm tốt ngay từ bước đầu thì sau này hiệu quả thực hiện công việc đột phá mới rõ nét.

- Tôi thấy đa số bản đăng ký công việc đột phá của các tổ chức cơ sở đảng trong huyện đã rõ việc, rõ người, rõ tiến độ. Tuy nhiên, nhiều công việc đột phá là những việc thường xuyên, không có tính đột phá. Ví dụ, Đảng bộ xã B đăng ký năm nay làm xong con đường trục xã thì không phải công việc đột phá. Con đường trục xã này đã làm được khoảng 70%, quá trình làm thuận lợi và dự kiến làm xong trong nửa đầu năm nay. Làm xong trong năm nay là bình thường, không có gì đột phá cả - đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy nêu ý kiến.

- Tôi đồng tình với ý kiến của đồng chí Trưởng Ban Tổ chức. Việc đột phá tức là phải tạo ra sự chuyển biến, phát triển vượt bậc, bứt phá, hoặc phải giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc từ lâu. Còn những việc thường xuyên, không phải việc khó, việc mới, không có tính bứt phá thì không thể coi là nhiệm vụ đột phá được - đồng chí Trưởng Ban Dân vận nói.

- Tôi đề nghị Ban Thường vụ giao thêm công việc đột phá cho các tổ chức đảng, cá nhân nếu thấy cần thiết. Chẳng hạn, ở chi bộ phòng, ban nào có nhiều dư luận không tốt trong thực hiện công việc, đạo đức công vụ thì phải giao thêm nhiệm vụ đột phá để khắc phục tốt vấn đề đó - đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu.

Sau khi không thấy ai phát biểu thêm, đồng chí Bí thư Huyện ủy kết luận:

- Như vậy, việc đăng ký công việc đột phá còn nhiều hạn chế, nhiều việc không phải là đột phá, chưa cụ thể, chưa gắn nhiệm vụ của cá nhân với tập thể… Về việc này, tôi giao đồng chí Phó Bí thư Thường trực chủ trì cùng với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ làm việc với các tổ chức, cá nhân liên quan để thống nhất xác định, đề xuất lại các công việc đột phá theo hướng rõ việc, rõ người phụ trách, rõ trách nhiệm và bảo đảm định lượng để thuận lợi cho đánh giá cuối năm. Ở một số Đảng bộ, chi bộ phòng, ban, địa phương, một số cán bộ đang có dư luận không tốt, có nhiều hạn chế, thiếu sót thì đề nghị giao thêm công việc đột phá để tập trung khắc phục. Kết quả thực hiện công việc đột phá sẽ là tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại các tổ chức đảng, đảng viên cuối năm. Các đồng chí thấy sao?

- Đồng ý - mọi người cùng lên tiếng.
 

ĐỒNG CHÍ