Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường, dẫn dắt cho sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam

THỨ BA, 21/06/2022 11:30:00

Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, Người còn là nhà báo vĩ đại, sáng lập và rèn luyện nền báo chí cách mạng Việt Nam. 


 Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người thầy vĩ đại của báo chí cách mạng Việt Nam

Soi đường cho báo chí cách mạng

Chủ tịch Hồ Chí Minh coi báo chí là một mặt trận tư tưởng, chiến đấu của cách mạng, là đội quân đi đầu trong công tác tư tưởng với chức năng tuyên truyền, cổ động, tổ chức, hướng dẫn đấu tranh. Người còn chỉ rõ tôn chỉ, mục đích của báo chí cách mạng là: "Báo chí của ta thì cần phải phục vụ nhân dân lao động, phục vụ chủ nghĩa xã hội, phục vụ cho đấu tranh thống nhất nước nhà, cho hòa bình thế giới".

Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ báo chí của ta phải có đường lối chính trị đúng, vì có đường lối chính trị đúng thì các nội dung, hình thức thể hiện của báo chí mới đúng và phục vụ đắc lực cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc được.

Những luận điểm trên thể hiện rõ tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí cách mạng. Tư tưởng Hồ Chí Minh trở thành lý luận có ý nghĩa soi đường cho báo chí cách mạng Việt Nam và những người làm báo. Từ giá trị về mặt lý luận theo tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng ấy ngoài việc có ý nghĩa soi đường còn có giá trị dẫn dắt, đó là giá trị về mặt thực tiễn mang tính nghiệp vụ báo chí. Chủ tịch Hồ Chí Minh coi người hoạt động báo chí là một chiến sĩ cách mạng, vì nói đến báo chí trước hết là phải nói đến những người làm báo và "cây bút trang giấy là vũ khí sắc bén của họ, cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng".

 

Người căn dặn: "Nhiệm vụ của người làm báo là quan trọng và vẻ vang. Muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ thì phải cố gắng học tập chính trị, nâng cao tư tưởng, đứng vững trên lập trường giai cấp vô sản, phải nâng cao trình độ văn hóa, phải đi sâu vào nghiệp vụ của mình". Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, báo chí là công cụ đấu tranh giai cấp, là vũ khí đấu tranh cách mạng. Tính tư tưởng, cách mạng của báo chí quyết định chất lượng, tác dụng của báo chí. Người nói: "Đối với bản thân báo chí, bản thân người làm báo cũng phải có tính chiến đấu mới làm báo được". Người còn nghiêm khắc chỉ rõ những căn nguyên sai lầm của người làm báo, tư tưởng thấp kém rơi vào chủ nghĩa cá nhân: "Viết một bài báo mà loại được yếu tố cá nhân cũng là một cuộc đấu tranh".
 

Muốn hoàn thành được những nhiệm vụ của mình, báo chí cách mạng phải có những nguyên tắc chỉ đạo nhất quán của nó. Người khẳng định: "Chính trị phải làm chủ. Đường lối chính trị đúng thì những việc khác mới đúng được". Cho nên báo chí của ta phải có đường lối chính trị đúng. Đường lối chính trị đúng không gì khác là phải ra sức học tập chính trị, tu dưỡng rèn luyện đạo đức cách mạng, kết hợp nghiên cứu lý luận gắn với thực tiễn, lấy thực tiễn để soi sáng lý luận, nâng tầm lý luận, bổ sung hoàn thiện đường lối. Vì thế, khi đặt bút viết người làm báo tâm niệm lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Viết cho ai xem?", "Viết để làm gì?", "Vì ai mình viết?". Trả lời được rõ ràng, chính xác những câu hỏi ấy, nhà báo tự thấy công việc viết báo của mình được thuận lợi, trách nhiệm được nâng lên, càng củng cố thêm niềm tin, sức mạnh trên từng trang viết.

Báo chí phải đấu tranh cho tự do, cho chân lý, cho tương lai tươi sáng của loài người. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, báo chí trước hết là tính quần chúng và tính chiến đấu. Về phong cách báo chí, Người nói: "Văn phong phải đơn giản, dễ hiểu, phổ thông, hoạt bát... Nhà báo cũng phải cố gắng viết cho văn chương, cho người đọc thấy hay, thấy văn chương người ta mới thích đọc". Báo chí trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng là "diễn đàn của nhân dân". Sản phẩm của báo chí mang dấu ấn cá nhân, nhưng làm ra một tờ báo là công sức, tâm huyết của cả tập thể. 


Sự nghiệp báo chí cách mạng đạt nhiều kết quả to lớn

Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng về tư tưởng, đạo đức, phong cách báo chí - là người thầy vĩ đại của báo chí cách mạng Việt Nam, là cây bút sắc bén, đa dạng, phổ thông, dễ hiểu, ngắn gọn, ngôn ngữ quần chúng. Những bài viết, bài nói của Người đều mang đậm dấu ấn ý nghĩa soi đường, giá trị dẫn dắt cho người làm báo, cho nền báo chí cách mạng Việt Nam.
 

97 năm qua, dưới ánh sáng tư tưởng và sự dẫn dắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh, báo chí cách mạng Việt Nam không ngừng lớn mạnh, trưởng thành về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sau hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, cùng với những thành tựu to lớn về kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, đối ngoại, sự nghiệp báo chí cách mạng cũng đạt được nhiều kết quả to lớn, vươn lên tầm cao mới trong xu thế hội nhập và phát triển.
 

Cùng với báo chí cả nước, Báo Hải Dương (thời gian đầu mang tên Hải Dương mới) ra số đầu ngày 1.12.1961, đến nay đã hơn 60 năm. Hơn 60 năm xây dựng và trưởng thành, không ngừng đổi mới, phát triển một cách toàn diện, vững chắc, chất lượng không ngừng được nâng cao. Báo luôn giữ vững và làm sâu sắc tôn chỉ, mục đích, là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân. Đội ngũ những người làm báo không ngừng trưởng thành về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu đổi mới của báo chí. Báo Hải Dương nhanh nhạy nắm bắt sớm triển khai đa phương tiện, tòa soạn hội tụ. Từ tháng 10.2012, trang thông tin điện tử báo Hải Dương có thêm phiên bản tiếng Anh, sau đó nâng cấp thành báo điện tử Hải Dương, bảo đảm thông tin nhanh nhạy, phong phú, kịp thời, có hàng nghìn độc giả truy cập hằng ngày. Đến nay báo điện tử Hải Dương ứng dụng trí tuệ nhân tạo sản xuất các bản tin audio, podcast, xứng đáng là đội quân xung kích trên mặt trận tư tưởng.
 

Kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2022) là dịp để mỗi người chúng ta cùng nhau ôn lại chặng đường vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam, củng cố thêm niềm tin vững chắc về báo chí cách mạng Việt Nam dưới ánh sáng soi đường, giá trị dẫn dắt của tư tưởng Hồ Chí Minh và sự lãnh đạo của Đảng, tiếp tục học tập và làm theo lời dạy bảo ân cần của Người: "Nhiệm vụ của báo chí là phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng".

Trích dẫn: Những bài viết, bài nói của Người đều mang đậm dấu ấn ý nghĩa soi đường, giá trị dẫn dắt cho người làm báo, cho nền báo chí cách mạng Việt Nam

VŨ HOÀNG LUYẾN