Không có ngày, tháng sinh, làm căn cước công dân thế nào?

THỨ HAI, 12/04/2021 08:58:58

Hỏi: Mẹ tôi năm nay 90 tuổi. Chứng minh nhân dân (CMND) của bà đã hết hạn nên tôi muốn đổi sang căn cước công dân (CCCD) gắn chip cho bà.

Tuy nhiên, trên CMND, giấy khai sinh của mẹ chỉ ghi năm sinh. Sổ hộ khẩu gia đình và các giấy tờ khác của mẹ tôi cũng không ghi ngày, tháng sinh mà chỉ ghi mỗi năm sinh. Ngày trước mẹ tôi khai sinh ở Hưng Yên. Bà đã thường trú tại huyện Ninh Giang được hơn 60 năm. Xin hỏi, trường hợp của mẹ tôi muốn làm được CCCD thì thủ tục ra sao?
NGUYỄN THỊ KIM THOA (Ninh Giang)
Trả lời: Theo điều 12 Thông tư 07/2016 (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 40/2019), thông tin về ngày, tháng, năm sinh của công dân ghi trên thẻ CCCD dựa trên tờ khai cấp CCCD được đối chiếu với thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Trường hợp cơ sở dữ liệu này chưa vận hành thì công dân có thể xuất trình CMND, sổ hộ khẩu, giấy khai sinh hoặc các giấy tờ hợp lệ khác có ghi đầy đủ ngày, tháng, năm sinh.

Theo thông tin bạn cung cấp thì hiện nay mẹ bạn không có bất cứ giấy tờ nào ghi đầy đủ ngày tháng sinh. Vì vậy, bạn cần thực hiện thủ tục bổ sung hộ tịch để bổ sung ngày, tháng sinh vào giấy khai sinh của mẹ bạn.

Khoản 13 điều 4 Luật Hộ tịch quy định bổ sung hộ tịch là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền cập nhật thông tin hộ tịch còn thiếu cho cá nhân đã được đăng ký.