Thanh Miện thành lập xong Tổ công nghệ số cộng đồng

THỨ SÁU, 13/05/2022 11:11:55

Từ đầu tháng 4 đến nay, huyện Thanh Miện đã thành lập được 88 Tổ công nghệ số cộng đồng với 346 thành viên. 

Đoàn viên thanh niên huyện Thanh Miện hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến
Đây là 1 trong 3 địa phương trong tỉnh thành lập xong Tổ Công nghệ số cộng đồng tại tất cả các thôn, khu dân cư.

Nòng cốt của các Tổ công nghệ số cộng đồng là bí thư chi bộ, trưởng thôn, khu dân cư, đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ và giáo viên tại các trường học. Thời gian qua, các Tổ công nghệ số cộng đồng tại huyện Thanh Miện đã tích cực tuyên truyền sâu rộng về chuyển đổi số đến các gia đình, người dân trong thôn, khu dân cư; hướng dẫn khoảng 5.000 lượt người dân cài đặt, sử dụng các nền tảng số, ứng dụng số cơ bản như: sử dụng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích, Smart Hải Dương, Hải Dương ID và tạo tài khoản thanh toán trực tuyến đối với các dịch vụ thiết yếu… 

 

ĐQ