Gia Lộc khắc phục một số hạn chế trong xây dựng nông thôn mới

THỨ HAI, 15/06/2020 15:04:46

Đến nay, huyện Gia Lộc đã hoàn thiện một số tuyến đường, lắp 20 biển báo, chỉ dẫn giao thông, gờ giảm tốc tại các điểm giao nhau, nơi có mật độ giao thông cao.

Điện lực huyện phối hợp với các đơn vị viễn thông loại bỏ các dây không dùng và bó gọn gàng. Toàn huyện trồng thêm 20.000 cây xanh và 2,5 km đường hoa. Các đoàn thể, chính quyền cơ sở tổ chức dọn vệ sinh, thu gom rác thải, hỗ trợ các địa phương lắp 1.500 bể thu gom vỏ thuốc bảo vệ thực vật tại các vùng sản xuất. Huyện cũng tập trung nạo vét kênh mương thủy lợi, khơi thông cống rãnh... góp phần cải thiện môi trường chung trên địa bàn huyện.

Trước đó, đoàn thẩm định liên ngành của Trung ương đã về thẩm định hồ sơ và khảo sát thực tế kết quả xây dựng huyện nông thôn mới của Gia Lộc. Đoàn cơ bản nhất trí với kết quả huyện đã đạt được và chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục nêu trên. 

PV