Huyện Thanh Miện đạt chuẩn nông thôn mới

THỨ NĂM, 23/07/2020 18:51:32

Ngày 22.7, Thủ tướng Chính phủ ra quyết định công nhận huyện Thanh Miện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2019.


Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Thanh Miện đạt chuẩn nông thôn mới
Gần 10 năm qua, huyện đã đầu tư hơn 2.822 tỷ đồng để xây dựng NTM. Trong đó, ngân sách Trung ương, tỉnh, huyện là 428 tỷ đồng, ngân sách cấp xã 384 tỷ đồng, còn lại do nhân dân, doanh nghiệp đóng góp. Thu nhập bình quân đầu người đạt 48,2 triệu đồng/năm. Kết quả này vượt mục tiêu Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 23 đề ra là đến năm 2020 có từ 50% số xã trở lên được công nhận đạt chuẩn NTM.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh có trách nhiệm công bố, khen thưởng theo quy định; chỉ đạo huyện Thanh Miện tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí về sản xuất và môi trường để bảo đảm tính bền vững trong xây dựng NTM.
 
PV