Kim Thành tập trung hoàn thiện tiêu chí huyện nông thôn mới

THỨ HAI, 15/06/2020 11:13:04

Kim Thành đã hoàn thành 6 trong tổng số 9 tiêu chí huyện nông thôn mới gồm giao thông, thủy lợi, điện, sản xuất, an ninh trật tự và tiêu chí chỉ đạo xây dựng nông thôn mới.

Huyện đang tập trung hoàn thiện 3 tiêu chí chưa đạt. Đối với tiêu chí quy hoạch, huyện đã chỉ đạo Phòng Kinh tế - hạ tầng phối hợp với đơn vị tư vấn lập quy hoạch vùng huyện trình UBND tỉnh phê duyệt, phấn đấu hoàn thành trong tháng 9.

Thực hiện tiêu chí y tế-văn hóa-giáo dục, huyện đang đôn đốc đẩy nhanh tiến độ xây dựng sân vận động trung tâm huyện. Các hạng mục khán đài, nhà bảo vệ, dịch vụ điều hành, nhà để xe, sân thi đấu, đường chạy đang được xây dựng.

Huyện đã đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp rà soát các tiêu chí để công nhận Trường THPT Đồng Gia đạt chuẩn cơ sở vật chất trường học.

Kim Thành cũng đang tập trung hoàn thiện các khu xử lý rác thải tập trung, xây dựng hệ thống xử lý môi trường cụm công nghiệp Kim Lương để đạt tiêu chí môi trường.

PV