Kinh Môn: ​Gần 509 tỷ đồng đầu tư xây dựng các công trình

THỨ BA, 04/05/2021 15:00:39

Các hạng mục được đầu tư là đường, nhà làm việc, cải tạo một số hạng mục thuộc quần thể di tích đền Cao An Phụ...

Trong năm nay, thị xã Kinh Môn đầu tư gần 509 tỷ đồng cho 14 dự án. Một số dự án có vốn đầu tư lớn như đường từ cầu An Thái đến Trạm bơm Long Xuyên có kinh phí 90 tỷ đồng; nhà làm việc các phòng ban chuyên môn thị xã 50 tỷ đồng; nhà làm việc "một cửa" của thị xã trên 20,2 tỷ đồng; cải tạo một số hạng mục thuộc quần thể di tích đền Cao An Phụ trên 18,5 tỷ đồng...

Thị xã Kinh Môn ưu tiên phân bổ vốn theo nguyên tắc các dự án hoàn thiện hồ sơ pháp lý đầy đủ sẽ phân bổ vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2020, bảo đảm đủ cơ sở để khởi công xây dựng. Các địa phương cân đối ngân sách, không để xảy ra tình trạng nợ xây dựng cơ bản...
PV