Nam Sách ngày mới

THỨ BẢY, 18/07/2020 18:03:12

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện Nam Sách, những năm qua, kinh tế - xã hội của Nam Sách có bước chuyển mình mạnh mẽ. Diện mạo của huyện ngày một khang trang, đời sống nhân dân được nâng lên rõ rệt.


Huyện Nam Sách hiện có gần 500 doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương. Trong ảnh: Công ty CP Nhựa An Phát Xanh sản xuất sản phẩm túi đựng thân thiện với môi trường
Nhiều sản phẩm nông nghiệp được sản xuất với quy mô lớn, hiệu quả. Trong ảnh: Nông dân Nam Sách chăm sóc hành


Các làng nghề truyền thống được duy trì và phát triển, trong đó có nghề làm gốm
 

Huyện bảo tồn, phát huy hiệu quả các di tích lịch sử, văn hóa, trở thành điểm du lịch hấp dẫn du khách thập phương


Diện tích nuôi thủy sản được mở rộng, với gần 2.400 lồng cá trên sông, đạt sản lượng 11.300 tấn/năm
 
THÀNH CHUNG - DANH TRUNG