Tạm dừng hoạt động xe ô tô du lịch

CHỦ NHẬT, 09/05/2021 14:24:59

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký ban hành thông báo về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong hoạt động vận tải.

Tăng cường kiểm tra việc chấp hành quy định phòng chống dịch trong các hoạt động vận tải gắn với an toàn giao thông. Ảnh minh họa
Theo thông báo, kể từ 0 giờ ngày 10.5, tạm dừng hoạt động đối với xe ô tô du lịch. Xe ô tô, phương tiện kinh doanh vận tải khách (xe buýt, xe tuyến cố định, xe hợp đồng, xe taxi; các bến phà, bến khách ngang sông); xe của các tổ chức, cá nhân (trừ xe ưu tiên và xe của các lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch) chỉ được phép chở tối đa 50% số chỗ nhưng không quá 20 người/xe, chuyến; xe từ 5 chỗ ngồi trở xuống chỉ được phép chở tối đa 3 người (tính cả lái xe); xe từ 9 chỗ ngồi trở xuống đến trên 5 chỗ chỉ được phép chở tối đa 4 người (tính cả lái xe). Các phương tiện vận tải khách (trừ xe taxi) phải dán bảng hướng dẫn phòng chống dịch tại nơi lên xuống.

Xe ô tô vận tải hàng hóa chỉ được phép chở 1 người (là lái xe) trên cabin xe đối với xe được phép chở 2 người, chở tối đa 2 người (tính cả lái xe) đối với xe được phép chở 3 người.

UBND tỉnh yêu cầu thực hiện đầy đủ biện pháp 5K; giao Sở Giao thông vận tải phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra việc chấp hành quy định phòng chống dịch trong các hoạt động nêu trên gắn với kiểm tra điều kiện kinh doanh vận tải, an toàn giao thông.
HÀ KIÊN