Tạo điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu nông sản

THỨ NĂM, 13/05/2021 15:54:04

Cục Bảo vệ thực vật yêu cầu các đơn vị trực thuộc tạo điều kiện xuất khẩu nông sản, đặc biệt là xuất khẩu vải, nhãn tươi.


Sơ chế vải xuất khẩu sang Nhật Bản tại Công ty CP Ameii Việt Nam

Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị trực thuộc tạo điều kiện xuất khẩu nông sản, đặc biệt là xuất khẩu vải, nhãn tươi của các tỉnh Hải Dương, Bắc Giang, Hưng Yên trong thời gian tới.

Đối với thị trường Nhật Bản, các phòng: Kiểm dịch thực vật (KDTV), Hợp tác quốc tế và truyền thông chuẩn bị và triển khai các công việc liên quan tới xuất khẩu theo đúng nội dung ủy quyền tạm thời của Bộ Nông lâm ngư nghiệp Nhật Bản. Phòng An toàn thực phẩm và môi trường hướng dẫn các phòng kiểm nghiệm thực hiện kiểm nghiệm dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, bảo đảm các lô hàng xuất khẩu đáp ứng quy định. Chi cục KDTV vùng I và V bố trí cán bộ KDTV thực hiện giám sát, xử lý theo quy định và cấp giấy chứng nhận kịp thời cho các lô hàng xuất khẩu.

Với các thị trường khác, các đơn vị bố trí cán bộ làm việc cả ngày lễ và ngoài giờ làm viêc để giải quyết thủ tục KDTV nhanh chóng, chú ý các cửa khẩu có lượng vải xuất khẩu lớn. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan hữu quan của Việt Nam tại cửa khẩu, chủ động hợp tác với cơ quan KDTV nước nhập khẩu để hoàn tất thủ tục, giải quyết các tình huống phát sinh. Tùy theo tình hình thực tế, nếu cần thiết báo cáo ngay để cục điều động thêm người hỗ trợ, bảo đảm thực hiện thủ tục KDTV nhanh chóng nhất cho nông sản xuất khẩu.

PV