Thu hồi 4.640 m2 đất của một trung tâm khoa học

THỨ TƯ, 20/03/2019 09:21:17

UBND tỉnh vừa có quyết định thu hồi 4.640 m2 đất đã giao cho Trung tâm Khoa học công nghệ tin học xây dựng Hải Dương.


Khu đất được cấp cho Trung tâm Khoa học công nghệ tin học xây dựng Hải Dương vẫn để trống nhiều năm nay
UBND tỉnh vừa có quyết định thu hồi 4.640 m2 đất tại km 3+500 đường Nguyễn Lương Bằng, phường Thanh Bình (TP Hải Dương) đã giao cho Trung tâm Khoa học công nghệ tin học xây dựng Hải Dương theo Quyết định số 1680/QĐ-UB ngày 24.4.2002. Nguyên nhân do trung tâm này chậm đưa đất vào sử dụng, vi phạm quy định tại khoản 12, điều 38, Luật Đất đai năm 2003; điểm i, khoản 1, điều 64, Luật Đất đai năm 2013.

UBND tỉnh cũng thu hồi Quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) quản lý theo quy định. Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở TNMT quản lý 4.640 m2 đất sau khi thu hồi. UBND TP Hải Dương chỉ đạo, thực hiện kiểm tra, xác định giá trị tài sản, chi phí đầu tư vào đất của Trung tâm Khoa học công nghệ tin học xây dựng Hải Dương trên diện tích đất thu hồi, trình cấp thẩm quyền xử lý theo quy định...
 PV