Thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch trong các khu công nghiệp

THỨ NĂM, 20/05/2021 16:56:46

Ban Quản lý các khu công nghiệp phải tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm trong việc thực hiện công tác phòng chống dịch tại doanh nghiệp trong khu công nghiệp.


Nhiều doanh nghiệp trong các khu công nghiệp thực hiện tốt biện pháp phòng dịch

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế, khu chế xuất trên địa bàn nghiêm túc triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống Covid-19.

Các KCN, khu kinh tế, khu chế xuất phải thực hiện nghiêm Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27.5.2020, Văn bản số 3836/CV-BCĐ ngày 10.5.2021 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống Covid-19 về việc ban hành hướng dẫn phòng chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại nơi làm việc, ký túc xá cho người lao động; về phòng dịch trong cơ sở sản xuất, kinh doanh, KCN và các văn bản có liên quan.

Rà soát chặt chẽ hoạt động nhập cảnh của các lao động, chuyên gia làm việc trong KCN, khu chế xuất, khu kinh tế để ngăn ngừa, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp lao động nhập cảnh trái phép, người nước ngoài cư trú trái phép trong KCN, khu kinh tế, khu chế xuất. Tuân thủ triệt để quy định về cách ly, theo dõi sức khỏe sau cách ly tập trung bảo đảm yêu cầu phòng chống dịch.

Các doanh nghiệp phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng trong thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Xây dựng và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trong nội bộ doanh nghiệp. Chủ động, liên tục rà soát, liên hệ với các cơ sở xét nghiệm được Bộ Y tế cấp phép để lấy mẫu xét nghiệm đối với các trường hợp có nguy cơ cao; định kỳ tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho người lao động.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng yêu cầu UBND cấp tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý các KCN tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm trong việc thực hiện công tác phòng chống dịch tại doanh nghiệp trong KCN theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao.

VỊ THỦY