14 lô đất ở tại điểm dân cư mới thôn An Điền bị bỏ cọc

THỨ SÁU, 12/08/2022 17:50:41

UBND huyện Nam Sách vừa quyết định hủy kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với 14 lô đất ở tại vị trí quy hoạch dân cư mới thôn An Điền, xã Cộng Hòa tại phiên đấu giá ngày 25.6.2022.

Theo quyết định này, 14 lô đất khách hàng đã trúng đấu giá nhưng không nộp tiền sử dụng đất theo quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất do UBND tỉnh ban hành theo Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND ngày 22.4.2022 bị hủy kết quả trúng đấu giá.
 

Quang cảnh phiên đấu giá ngày 25.6. Ảnh: NGỌC TRUNG

Số tiền các khách hàng đã nộp khi tham gia đấu giá của 14 lô đất này là hơn 2,7 tỷ đồng được thu nộp vào ngân sách nhà nước. UBND huyện Nam Sách giao Phòng Tài chính-Kế hoạch, Kho bạc Nhà nước huyện phối hợp với Chi cục Thuế khu vực Nam Thanh, Phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, rà soát để nộp số tiền này vào ngân sách nhà nước theo quy định. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện phối hợp với đơn vị liên quan hoàn thiện thủ tục thực hiện đấu giá 14 lô đất này theo quy định.

Ngày 25.6, Công ty Đấu giá hợp danh Đại Thành tổ chức đấu giá quyền sử dụng 112 lô đất ở tại vị trí quy hoạch điểm dân cư mới thôn An Điền và điểm dân cư mới khu cầu Đá Xanh, thôn Cổ Pháp, xã Cộng Hòa (tổng diện tích hơn 10,7 nghìn m2). Các lô đất có diện tích từ 88 - 194,5 m2, giá khởi điểm từ 6 - 15 triệu đồng/m2 tùy theo vị trí. Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước 20% giá trị lô đất theo quy định. Tại buổi đấu giá, 256 khách hàng tham gia đấu giá, toàn bộ 112 lô đất đều được khách hàng trả giá với tổng số tiền hơn 171 tỷ đồng, chênh lệch so với giá khởi điểm hơn 67 tỷ đồng.
PV