9 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch

THỨ NĂM, 25/11/2021 14:40:35

Về cơ bản Hải Dương có thể đạt được các mục tiêu tổng quát, nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021 đã đề ra; trong đó có 9 trong tổng số 14 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch.

Đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp thường kỳ của UBND tháng 11 (lần 3).
Sáng 25.11, đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp thường kỳ của UBND tháng 11 (lần 3).

Sở Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) báo cáo các nội dung tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022; đề nghị quyết định chủ trương đầu tư 3 dự án đầu tư công sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

Theo đó, về cơ bản Hải Dương đạt được các mục tiêu tổng quát, nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021 đã đề ra. Trong đó, có 9 trong tổng số 14 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh ước tăng 8,58%. Tổng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản ước đạt 20.717 tỷ đồng, tăng 6,8% so với năm 2020; tổng giá trị sán xuất công nghiệp - xây dựng ước đạt 287.540 tỷ đồng, tăng 10,7% so với năm 2020. Tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tăng 7,1% so với năm trước.

Bên cạnh những điểm sáng, tình hình phát triển KTXH của tỉnh còn có những hạn chế. Từ đầu năm đến ngày 17.11.2021, tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 106 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư khoảng 4.947 tỷ đồng, bằng 40,1% so với cùng kỳ năm 2020. Thu hút đầu tư nước ngoài đạt 298,1 triệu USD, bằng 63% so với cùng kỳ năm 2020. Công tác giải phóng mặt bằng một số dự án còn vướng mắc, chưa được giải quyết dứt điểm, làm chậm tiến độ thực thực hiện…
              
Theo báo cáo của Sở Tài chính về tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2021, phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2022 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2022 - 2024, đến nay có 14 trong tổng số 16 khoản thu hoàn thành và vượt dự toán năm. Tổng thu toàn tỉnh năm 2021 ước được hơn 19.290 tỷ đồng, tăng 48% so với dự toán giao. Ngân sách địa phương được hưởng hơn 15.484 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách địa phương năm 2021 ước đạt hơn 20.028 tỷ đồng, đạt 175,8% dự toán năm…

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận cơ bản thống nhất với nội dung các báo cáo của Sở KHĐT về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. 

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, các sở, ban, ngành khẩn trương hoàn thiện các chương trình, kế hoạch đã triển khai; hoàn thành quy hoạch tỉnh trước ngày 15.12.2021 để báo cáo Bộ KHĐT thẩm định. Khẩn trương hoàn thành lập và điều chỉnh kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất cấp huyện làm cơ sở thực hiện các dự án, công trình. Tích cực chủ động thực hiện mục tiêu kép, vừa chủ động phòng chống dịch, vừa phát triển KT-XH; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. 

Về báo cáo của Sở Tài chính, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở KHĐT, Cục Thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh bám sát tiến độ thu, kiểm soát thu chi hiệu quả. UBND tỉnh cơ bản nhất trí với phương án thu, chi, phân bổ ngân sách năm 2022. Việc xây dựng dự toán năm 2022 cần bảo đảm cân đối thu chi trên tinh thần tiết kiệm chi. Rà soát, hạn chế tối đa việc mua sắm trang thiết bị nhiều tiền, cải tạo, sửa chữa. Ưu tiên nguồn lực cho chi đầu tư phát triển theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh. 

Chiều nay, UBND tỉnh tiếp tục phiên họp.
PHAN ANH