95,6% số phương tiện kinh doanh vận tải đã chuyển sang biển vàng

THỨ NĂM, 30/12/2021 15:00:00

Đến ngày 31.12, các phương tiện trên chưa hoàn thành việc đổi biển sẽ bị phạt vi phạm hành chính từ 2-8 triệu đồng.


10.162 phương tiện vận tải đã chuyển từ biển trắng sang biển vàng

Theo thống kê của Đội Đăng ký quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh), từ ngày 1.8.2020-29.12.2021, toàn tỉnh có 10.162 phương tiện vận tải đã chuyển từ biển trắng sang biển vàng (đạt 95,6%). 

Hiện còn gần 500 phương tiện kinh doanh vận tải thuộc diện phải đổi biển nhưng chưa thực hiện. Nguyên nhân là do các phương tiện này hiện không lưu hành tại địa phương nên chủ phương tiện chưa thể thực hiện việc cấp đổi do phải trả lại biển số cũ.  
 

 ĐQ