Công nghiệp, dịch vụ thương mại ở Kim Thành khởi sắc

THỨ TƯ, 18/05/2022 10:00:00

Sau hơn 10 năm xây dựng nông thôn mới, các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, thương mại của huyện Kim Thành đã phát triển mạnh mẽ.

Năm 2021, giá trị công nghiệp - xây dựng tăng 10,7%; thương mại, dịch vụ tăng 6,21%. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng, dịch vụ của huyện đạt 5.500 tỷ đồng.  

Toàn huyện hiện có 2 khu công nghiệp và 4 cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động. Tỷ lệ lấp đầy các khu, cụm công nghiệp đạt 100%. Huyện đang triển khai giải phóng mặt bằng khu công nghiệp Kim Thành I  rộng gần 165 ha. Làng nghề hương Dưỡng Thái Bắc (xã Phúc Thành) và làng nghề mộc thôn Bắc (xã Cổ Dũng) đã được công nhận là làng nghề truyền thống. Huyện hiện có 479 doanh nghiệp công nghiệp và trên 3.580 cơ sở tiểu thủ công nghiệp nông thôn, góp phần tạo việc làm cho nhiều lao động với mức thu nhập bình quân từ 5 - 7 triệu đồng/người/tháng. 

Ngành thương mại, dịch vụ tăng trưởng mạnh. Hệ thống chợ nông thôn được quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp. Các nhà hàng, dịch vụ ăn uống, vui chơi, giải trí cũng phát triển. Kim Thành có gần 6.000 cơ sở, điểm kinh doanh dịch vụ hoạt động, tăng trên 2.000 điểm so với năm 2011.
 

Khu công nghiệp Phú Thái (thị trấn Phú Thái và xã Kim Liên) rộng 57 ha hiện đã được lấp đầy các dự án


Công ty CP Trung Kiên (xã Kim Xuyên) chuyên sản xuất bao bì thu hút trên 1.200 lao động làm việc, thu nhập trung bình 8 triệu đồng/người/tháng 


Trung tâm vui chơi giải trí và tổ chức sự kiện Hòa Bình (xã Đồng Cẩm) thu hút nhiều người dân đến vui chơi


Khu chợ, dịch vụ thương mại xã Lai Vu được đưa vào sử dụng từ năm 2021, góp phần phát triển thương mại, dịch vụ tại địa phương 


Làng nghề mộc truyền thống thôn Bắc (xã Cổ Dũng) có trên 40 hộ làm nghề, tạo việc làm thường xuyên cho trên 300 lao động với thu nhập từ 8 - 12 triệu đồng/người/tháng. Mỗi năm, làng nghề này đạt doanh thu từ 100 - 120 tỷ đồng

 
TRƯƠNG HÀ