[Đồ họa] Hải Dương: Sản lượng điện thương phẩm tăng 3,99%

THỨ NĂM, 27/01/2022 15:38:00

Dù bị ảnh hưởng dịch Covid-19, nhưng sản lượng điện thương phẩm trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021 vẫn tăng 3,99% so với năm 2020.Trong đó, lượng điện thương phẩm dành cho ngành công nghiệp xây dựng chiếm tỷ lệ cao nhất với hơn 69,77%.

THANH HOA - HUỲNH LONG