Giá khởi điểm đấu giá đất một số khu dân cư ở Kim Thành từ 11-17 triệu đồng/m2

THỨ SÁU, 24/06/2022 12:30:04

UBND tỉnh ngày 22.6 phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân xây dựng nhà ở tại vị trí quy hoạch một số điểm dân cư trên địa bàn huyện Kim Thành.

Tại điểm dân cư thôn Thiên Đồng (xã Kim Tân), có 2 mức giá khởi điểm để đấu giá 32 lô, trong đó 31 lô với tổng diện tích 3.756m2 có mức giá 17 triệu đồng/m2; 1 lô 184,5 m2 khởi điểm 15 triệu đồng/m2.

Một lô đất diện tích 98,5 m2 thuộc điểm dân cư số 2, thôn Quyết Tâm (xã Lai Vu) có giá khởi điểm 11 triệu đồng/m2. Một lô 103,62 m2 tại điểm dân cư thôn Phan Chi (xã Kim Anh) có giá khởi điểm là 12 triệu đồng/m2.

Mức giá trên đã bao gồm chi phí xây dựng hạ tầng kỹ thuật theo dự án được duyệt, chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa (không bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

PV