Giảm vốn đầu tư dự án mở rộng đường dẫn cầu Hàn 

THỨ SÁU, 30/09/2022 18:35:53

HĐND huyện Nam Sách (Hải Dương) vừa thông qua nội dung này tại Kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khoá XX (kỳ họp chuyên đề) diễn ra sáng 30.9.


Kỳ họp thứ 7 HĐND huyện Nam Sách thông qua 8 nghị quyết (Ảnh cộng tác viên)
Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện Nam Sách đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trình xây dựng do huyện làm chủ đầu tư năm 2022 và hỗ trợ các xã, thị trấn đầu tư hạ tầng điểm dân cư; phân bổ tăng thu thường xuyên ngân sách huyện năm 2022. Huyện điều chỉnh giảm kế hoạch vốn (chuyển nguồn năm 2021 sang năm 2022) đã bố trí năm 2022 với 2 dự án, tổng kế hoạch vốn điều chỉnh giảm hơn 63,3 tỷ đồng. Trong đó, Dự án Mở rộng đường dẫn cầu Hàn, đoạn từ cầu Hàn (phía huyện Nam Sách) đến nút giao đường tỉnh 390 và xây dựng tuyến nối nút giao đường tỉnh 390 đến quốc lộ 18; đoạn trên địa bàn TP Hải Dương (1,2 km) và đoạn qua địa phận huyện Nam Sách (12,9 km); xây dựng tuyến nối nút giao đường tỉnh 390 đến quốc lộ 18 đoạn qua địa phận huyện Nam Sách (giai đoạn 1) có kế hoạch vốn giảm gần 55,4 tỷ đồng.

Ngoài ra, HĐND huyện Nam Sách đã thông qua 7 nghị quyết về bổ sung danh mục xây dựng công trình cơ bản và quyết định chủ trương đầu tư nhiều dự án. Theo đó, HĐND huyện Nam Sách đã chấp thuận bổ sung 2 công trình vào danh mục xây dựng công trình cơ bản năm 2022 gồm hạ tầng kỹ thuật 2 điểm dân cư xen kẹp thôn Lê Hà (xã Thanh Quang) và thôn An Điền, Chi Đoan ở xã Cộng Hoà (giai đoạn 1). Tổng vốn đầu tư 2 công trình gần 21,6 tỷ đồng. Dự án Hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư số 1 thôn Lý Văn, Phong Trạch ở xã  Phú Điền (giai đoạn 2) được đầu tư gần 4,9 tỷ đồng. Nguồn vốn đầu tư 3 dự án này đều từ ngân sách huyện và vốn hợp pháp khác giai đoạn 2022-2023.

HĐND huyện cũng thông qua nghị quyết về phê duyệt mức hỗ trợ đầu tư xây dựng trụ sở công an cấp xã trên địa bàn huyện. Huyện sẽ hỗ trợ đầu tư xây dựng 1,5 tỷ đồng/trụ sở công an cấp xã từ nguồn ngân sách huyện (đối với công an xã có từ 5-7 cán bộ, chiến sỹ), nguồn kinh phí thực hiện còn lại từ ngân sách cấp xã.
PHONG TUYẾT