Hồng Lạc phát triển mạnh mẽ theo hướng văn minh, hiện đại

THỨ NĂM, 02/02/2023 21:09:46

Là xã có nhiều điều kiện thuận lợi nhất huyện Thanh Hà, Hồng Lạc ngày càng phát triển mạnh mẽ theo hướng hiện đại, văn minh.


Nhiều mô hình sản xuất rau, củ sạch, an toàn ở xã Hồng Lạc mang lại hiệu quả kinh tế cao

Kinh tế dịch vụ vẫn là thế mạnh của xã Hồng Lạc trong năm 2022 với giá trị sản xuất ngành dịch vụ đạt 606,4 tỷ đồng, tăng 12,2%. Giá trị sản xuất nông nghiệp đạt hơn 154 tỷ đồng, tăng hơn 6,6% so với năm 2021. Giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp đạt hơn 53,7 tỷ đồng, tăng 12,6%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 74,88 triệu đồng, tăng 7,3 triệu đồng/người so với năm 2021.

Năm qua, cấp ủy, chính quyền xã Hồng Lạc đã thực hiện tốt việc chi trả trợ cấp xã hội cho hơn 1.200 người thuộc diện chính sách với tổng số tiền hơn 4,5 tỷ đồng. Xã đã đề nghị cấp, sửa 316 thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,23%.

Có được kết quả đó, Đảng ủy, UBND xã Hồng Lạc đã phát huy tốt kết quả của chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao. Cả hệ thống chính trị, nhân dân cùng đoàn kết, ra sức thi đua xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Xã thúc đẩy các mô hình sản xuất rau, củ an toàn.  Khuyến khích hỗ trợ đào tạo nghề và xuất khẩu lao động.

Nét mới trong năm 2022, khu chợ dịch vụ xã Hồng Lạc đã đi vào hoạt động. Với sự nỗ lực của doanh nghiệp và chính quyền địa phương, các hộ kinh doanh thương mại, dịch vụ tại chợ cũ xã Hồng Lạc đã dần chuyển vào chợ mới văn minh, hiện đại hơn. Đây được hứa hẹn là trung tâm dịch vụ thương mại sôi động nhất huyện Thanh Hà.

Năm 2023, xã Hồng Lạc phấn đấu giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 6,5% so với năm 2022; giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ tăng 14,5%; thu nhập bình quân đầu người đạt 79,5 triệu đồng. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95% trở lên; 95% số gia đình được công nhận gia đình văn hóa; 100% số thôn đạt danh hiệu làng văn hóa. Tình hình an ninh trật tự được giữ vững.

Trước thềm xuân mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hồng Lạc tiếp tục đoàn kết một lòng, giữ vững thành quả đã đạt được, thực hiện tốt các nhiệm vụ cấp trên giao.

NGUYỄN TRỌNG LONG
Chủ tịch UBND xã Hồng Lạc