Kim Thành huy động trên 1.500 tỷ đồng thực hiện 2 dự án trọng điểm

THỨ BẢY, 18/06/2022 10:04:52

Dự kiến Dự án Đầu tư xây dựng đường giao thông trục Đông-Tây sẽ khởi công trong tháng 7.2022; Dự án Đầu tư xây dựng nút giao lập thể với quốc lộ 5 tại xã Kim Xuyên khởi công đầu năm 2023.

Huyện Kim Thành đang tập trung huy động vốn thực hiện 2 dự án trọng điểm: Đầu tư xây dựng đường giao thông trục Đông-Tây huyện Kim Thành (đoạn từ nút giao lập thể quốc lộ 5 đến bùng binh Ngũ Phúc) với tổng mức đầu tư trên 263 tỷ đồng; Đầu tư xây dựng nút giao lập thể với quốc lộ 5 tại xã Kim Xuyên, dự kiến vốn đầu tư trên 1.300 tỷ đồng.

Cả 2 dự án trên đều do UBND huyện làm chủ đầu tư. Huyện đang tập trung khai thác các nguồn lực, bố trí nguồn vốn đầu tư xây dựng. Nguồn vốn thực hiện 2 dự án sẽ được huyện bố trí từ 2 dự án khu dân cư thông qua đấu giá chuyển quyền sử dụng đất với diện tích 11,9 ha, dự kiến tổng nguồn thu là 225 tỷ 60 triệu đồng và 13 dự án được thực hiện đấu thầu với diện tích 89,49 ha, dự kiến tổng nguồn thu trên 1.400 tỷ đồng. Ngoài ra, giai đoạn 2021-2025, huyện Kim Thành cũng chủ trương đấu thầu 34 điểm, khu dân cư, 4 dự án dân cư để tạo nguồn lực, dự kiến tổng số thu trên 2.200 tỷ đồng.

PV