Nam Sách hoàn thành giải phóng mặt bằng khu công nghiệp An Phát 1 tại 2 xã

THỨ BA, 21/09/2021 08:40:39

Theo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Nam Sách, việc giải phóng mặt bằng khu công nghiệp An Phát 1 ở xã An Bình đã hoàn thành.

Trước đây, xã còn 2 hộ chưa đồng thuận về giá đền bù. Sau khi được tuyên truyền, vận động, 2 hộ đã ký phương án bồi thường, hỗ trợ. Trong đó, 1 hộ đã nhận tiền, hộ còn lại đang làm ăn ở miền Nam nhưng vì dịch Covid-19 nên chưa thể về để nhận tiền.

Dự án Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp An Phát 1 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 17.2.2021, tổng vốn đầu tư gần 2.000 tỷ đồng. Địa điểm thực hiện dự án tại 3 xã của huyện Nam Sách với 1.295 hộ thuộc diện phải thu hồi đất gồm: Quốc Tuấn (196 hộ), An Bình (963 hộ), An Lâm (136 hộ) với tổng diện tích 180 ha. Công ty CP Khu công nghiệp kỹ thuật cao An Phát là nhà đầu tư dự án.

Trước đó, việc giải phóng mặt bằng ở xã An Lâm đã hoàn thành. Đến nay, chỉ còn 5 hộ của xã Quốc Tuấn chưa đồng ý bàn giao đất.
 
DANH TRUNG